Hasištejn

V majestátní zřícenině Hasištejna můžete po celý rok navštívit stylovou restauraci. Hrad, romanticky usazený mezi svahy Krušných hor, se podle pověsti jednou do roka na Velký pátek změní v úžasné šlechtické sídlo, kterým kdysi býval. Místo ruiny jsou vidět honosné paláce, na nádvoří se zjeví čeládka a ve sklepení poklad.

Za toto zjevení se však platí životem. Údajně jej měla o jedněch velikonocích mít jakási stařena, která podivným řízením osudu tehdá zabloudila v lese a usnula přímo na hradním nádvoří. Zřícenina se jí před očima vrátila do dob někdejší slávy, jak ale odbila půlnoc, zjevení zmizelo a kolem se opět rozprostřely tiché, rozbořené zdi. Stařena se vrátila domů, v horečkách upadla do blouznivého spánku a už se nikdy neprobudila. Asi nebude nejlepší nápad vydávat se na Hasištejn zrovna na Velikonoce, co myslíte?! ;)

Jindy se však návštěva rozhodně vyplatí! Přímo ke zřícenině uprostřed lesů se dá zajet autem. Gotický hrad ze 14. století je poměrně zachovalý a palác i dominantní věž nabízejí výhledy do kraje. Stavba má za sebou dlouhou a bouřlivou historii. Kdysi Hasištejn obývala banda odbojných rytířů, kteří odsud podnikali loupeživé výpravy. Za Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic se hrad proměnil v kulturní středisko evropského významu. Scházeli se tu významní učenci své doby, vznikla zde jedna z neznamenitějších knihoven své doby a hrad se stal klenotnicí cenných sbírek uměleckých děl a přírodnin.

Víte že…

Víte, že v karlštejnském Muzeu betlémů byl v roce 2006 vystaven betlém, zdobený stříbrem a perletí? Dekoraci zapůjčil bývalý prezident Václav Havel, který ji dostal jako vánoční dárek od Jásira Arafata.